Vi minskar ert matsvinn

Vi har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklat ett matsvinnsverktyg för storkök i skolor och restauranger.

Verktyget består av en matsvinnsvåg och en webbplattform som sammanställer all matsvinnsdata och ger en enkel och tydlig återkoppling.

Verktyget är användarvänligt och ger en snabb återkoppling till köken så att ni kan testa och utvärdera åtgärder för att minska matsivnnet.

Genom att väga matsvinnet och snabbt få data och grafik över avfallsströmmarna kan ni identifiera svinntoppar och stora källor till matsvinn.

Dessa två tjänster kan kombineras på olika sätt beroende på behoven i er verksamhet.

ton
Matsvinn registrerat
+
Aktiva kök

Med stöd från och i samarbete med

Close Menu