Vi minskar ert matsvinn

Matomatic har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklat matsvinnsverktyg för storkök i skolor och restauranger.

Verktygen består av en matsvinnsvåg, webbplattform och en kommunikationsvåg för gäster.

Köksvåg

Vågen består av en surfplatta som är kopplad till en våg så att personalen enkelt kan registrera matsvinnet utan att behöva skriva in några siffror.

Webbplattform

Webbplattformen ger en överblick
över hela organisationen så att
administratörer och kökspersonal kan registrera och följa matsvinnet.

Våg för gäster

Vågen placeras i matsalen eller restaurangen och kommunicerar  den påverkan som matsvinnet har på miljön och ekonomin.

Matomatic hjälper oss att på ett enkelt sätt följa upp åtgång och svinn av mat. Det har förenklat och minskat vår administration och personalen tycker det är lätt att använda.
Mattias Halt
Enhetschef Kostenheten, Avesta kommun

Några av våra kunder

ton
Matsvinn registrerat
+
Aktiva kök

Med stöd från och i samarbete med

Close Menu